Generalforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

Møgeltønder Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling
tirsdag d. 28. februar  2017  kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Velkomst
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4.   Behandling af indkomne forslag
(sendes til   formanden senest 7 dage før )
5.   Orientering om bestyrelsens budget
6.   Fastsættelse af evt. årskontingent
7.   Valg til bestyrelsen:
På valg er:  Jens Hansen Modtager genvalg
Mette Nissen Modtager genvalg
Chr. Clausen Modtager genvalg
8.   Valg suppleanter:
På valg er:  Jens Nissen Modtager genvalg
9.    Valg af 2 revisorer:
På valg er: Ingerlise Eskildsen Modtager ikke genvalg
Peter Ludvigsen Modtager genvalg
10.  Valg af revisorsuppleant:
På valg er:  Flemming Olesen Modtager genvalg
11.   Eventuelt

Efter generalforsamlingen:  Kaffe  – Møgeltønderhus er vært.

Velmødt – Bestyrelsen

Afstemningsfest i Møgeltønder

Mette Bock er desværre forhindret i at komme til vores afstemningsfest,  men vi har i stedet fornøjelsen af, at medlem af Folketinget og forhenværende minister Eva Kjer Hansen gerne vil komme i stedet for.

Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 19.30

Foredrag v/ medlem af Folketinget – Fhv. minister

                                                                         Eva Kjer Hansen
Program:

Kl. 19.30 Fane indmarch

Velkomst / fællessang

Kl. 19.45 Foredrag v/ Eva Kjer Hansen.

Kl. 20.30 Fællessang / klavermedley v/ René Jeggesen

Kl. 20.50 Kaffebord

Kl. 21.15 Spørgsmål fra salen, samt et spørgepanel:
Inger Lis Andresen , Lisa Olesen og Britta La Cour Pedersen.

Kl. 21.50 Fællessang / Afslutning / faneudmarch

ALLE ER VELKOMMEN

Entre / kaffe / kager kr. 100,-

 

 

Generalforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

nyt tagGeneralforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 

Dagsorden iflg. vedtægter.  Læs vedtægterne på :
http://moegeltoender.infoland.dk/billeder/vedtaegter/

Evt. forslag skal være formand Christian Clausen  i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen:  Kaffe  – Møgeltønderhus er vært.

Velmødt – Bestyrelsen.