Sommersjov i Møgeltønder

solSOMMER SJOV for hele familien
v/Møgeltønder Forsamlingshus

Lørdag den 18. juni 2016 kl. 14.00

Kom og vær med til en hyggelig lørdag med lidt forskellige aktiviteter og vær med til at støtte op omkring Møgeltønder Forsamlingshus.

Kl. 14.00 Åbning/velkomst ved formand for kultur og fritid Jørgen Popp Petersen .

Aflevering af kage til kagedyst: lagkage/tørkage.
Dommere: ALLE – bedøm kager med karaktér. 

Kl. 14.30 Cykelringridning for børn (1.-4. kl. / 5.-7. kl.) gratis
Kl. 15.30 Havetraktor-ringridning
Kl. 16.30 Veterantraktor-ringridning
Kl. 17.30 Uddeling af præmier i alle kategorier.

Der vil hele eftermiddagen være kaffebord med forskelligt hjemmebag: Voksne kr. 40,00 / Børn kr. 25,00
Salg af grillpølser, øl og vand
Tilmelding til alle kategorier senest den 12. juni til Jens Nissen, tlf. 40 14 85 96
Startgebyr: kr. 50,00

Generalforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

nyt tagGeneralforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 

Dagsorden iflg. vedtægter.  Læs vedtægterne på :
http://moegeltoender.infoland.dk/billeder/vedtaegter/

Evt. forslag skal være formand Christian Clausen  i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen:  Kaffe  – Møgeltønderhus er vært.

Velmødt – Bestyrelsen.

Afstemningsfest i Møgeltønder Forsamlingshus

jan

Afstemningsfest i Møgeltønder Forsamlingshus

onsdag den 10. februar 2016  kl. 19.30

Aftenens taler er:
Slotsforvalter/direktør Jan Leisborch, Schackenborg

Program:
Kl. 19.30 Velkomst / Sang
Kl. 19.40 Foredrag ved Jan Leisborch:   
Omkring afstemningen 1920    
Omkring hans arbejdsliv i Søværnet  og omkring hans nuværende arbejde og de nye tiltag/projekter de har på Schackenborg
Kl. 20.20 Kaffe / Sang
Kl. 20.45 Spørgsmål/debat til Jan Leisborch
Kl. 21.30 Afslutning / Sang

Entré – kaffe – kage: kr. 100,

Alle er velkomne!

Bestyrelsen