Afstemningsfest i Møgeltønder

Mette Bock er desværre forhindret i at komme til vores afstemningsfest,  men vi har i stedet fornøjelsen af, at medlem af Folketinget og forhenværende minister Eva Kjer Hansen gerne vil komme i stedet for.

Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 19.30

Foredrag v/ medlem af Folketinget – Fhv. minister

                                                                         Eva Kjer Hansen
Program:

Kl. 19.30 Fane indmarch

Velkomst / fællessang

Kl. 19.45 Foredrag v/ Eva Kjer Hansen.

Kl. 20.30 Fællessang / klavermedley v/ René Jeggesen

Kl. 20.50 Kaffebord

Kl. 21.15 Spørgsmål fra salen, samt et spørgepanel:
Inger Lis Andresen , Lisa Olesen og Britta La Cour Pedersen.

Kl. 21.50 Fællessang / Afslutning / faneudmarch

ALLE ER VELKOMMEN

Entre / kaffe / kager kr. 100,-

 

 

Generalforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

nyt tagGeneralforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.30 

Dagsorden iflg. vedtægter.  Læs vedtægterne på :
http://moegeltoender.infoland.dk/billeder/vedtaegter/

Evt. forslag skal være formand Christian Clausen  i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen:  Kaffe  – Møgeltønderhus er vært.

Velmødt – Bestyrelsen.

Afstemningsfest i Møgeltønder Forsamlingshus

jan

Afstemningsfest i Møgeltønder Forsamlingshus

onsdag den 10. februar 2016  kl. 19.30

Aftenens taler er:
Slotsforvalter/direktør Jan Leisborch, Schackenborg

Program:
Kl. 19.30 Velkomst / Sang
Kl. 19.40 Foredrag ved Jan Leisborch:   
Omkring afstemningen 1920    
Omkring hans arbejdsliv i Søværnet  og omkring hans nuværende arbejde og de nye tiltag/projekter de har på Schackenborg
Kl. 20.20 Kaffe / Sang
Kl. 20.45 Spørgsmål/debat til Jan Leisborch
Kl. 21.30 Afslutning / Sang

Entré – kaffe – kage: kr. 100,

Alle er velkomne!

Bestyrelsen