Spring til indhold

Møgeltønder

Menighedsrådsmøde

 

Menighedsrådsmøde den 9. august 2016 kl. 19.00 i Møgeltønder forsamlingshus

 

Deltager: Hanne Boldt, Birgit Laursen, Anker Iversen, Jens Peter Jensen, Jens Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen, Præst: Kristen Skriver Frandsen

 

Fraværende:

 

DAGSORDEN:

Referat:

 

 

Dagsorden:

Ændring: valgbestyrelse nedsættes punkt 6 formand

                 Beslutning ang. om fugning af tårn.

 

 

Referat fra sidst:

Underskrevet.

 

 

Formanden:

  1. – Orientering fra valgkursus

 

  1. – Post og skrivelser:

Bruge arkivet på DAP’en i løbet af efteråret

 

  1. – Projekt

 

  1. – Menighedsrådsvalg: valgbestyrelse nedsættes

 

 

 

1: 5 fra MR deltog i valgkursus. Et godt kursus der gav et godt overblik over forløbet for valg.

 

2: Der kommer penge fra lånet på konto snarest.

 

Gitte vil prøve at ændre mailadresser på sogne.dk

Hanne indberetter til copy dan.  

3: Anke; Arkitekten er ked af tårnet ikke bliver helt om fuget, tårnet bliver ikke. Det vil kræve at lånet forhøjes med ca. 100.000 – 120.000 kr. Hanne vil søge om låne. – arbejdet påbegyndes.

Der søges om 5% midler til kloakering ved præstegård, graverbygning og kirke. Hanne søger. Ca 70.000 kr.

Arbejdet på tårnet er ellers meget pænt.

 

4: Der er kommet forslag til fælles for (8 nabo sogne) til annoncering til MR valg.

Der er bestilt forsamlingshus mm til den 13.9.

Jens Hansen forslår at alle inviter et par stykker med den 13.9 kl. 19.00

Hanne Boldt vil sørge for alt papir til mødet

Valgbestyrelse: Hanne Boldt.

 

 

Præsten:

  1. – Post og skrivelser
  2. – Aktiviteter
  3. – Tjenester

 

 

 

 

1: Kristen tager kontakt til kommende konfirmander om der er nogle der mangler at tilmelde sig.

Huske at reserver den 8.10 til at deltage og hjælpe

Der er konfirmation for special konf. Palmesøndag. Kristen tager kontakt til skolen for at høre om der er konfirmander.

– Drøftelser om lørdagsdåb.

 

 

Kirkeværge:

1. Orientering

 

1: Jens Hansen orienter om jordfordeling

 

 

Kontaktperson:

  1. – Vikar
  2. – Orientering

 

1: vikar juni: 7 sanger 3 x organist

Juli: 2 x sanger.

2.Kanlende møde planlagt til den 16.8 kl. 13

Det er gået godt med kirkegårds vikar.

 

 

Personale:

1. Orientering

 

1: Job vikaren, har gjort det godt.

Kunne personale rep. Evt komme med en lille kort redegørelse for de aktiviteter der er i kirke og kirkegårds regi

 

 

Kasserer:

1

 

1: Der er rundsendt regnskab. – drøftelse.

 

 

Evaluering:

1.- Sommerbetjeningen og sommerens gudstjenester

 

Det er forløbet godt, dog har der været lidt rodet hos præsterne.

 

 

Udvalgene:

1.- Gudstjeneste

2.- Aktivitet

3.- Kirkegård

4.- Blad: hvordan er arbejdet med det nye blad forløbet?

 

 

 

 

 4. Det er forløbet godt, et godt samarbejde med Erik Varst, det er et flot og effektiv arbejde Erik udfører.

 

 

 

 

Evt.

Menighedsmøde

 

 

Næste møde:

Den 6.9.16 kl. 19.00

 

 

 

Godkendt:

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.