Seneste nyt

10.05.15

Så blev Møgeltønder “Blomstrende Landsby”.

Det blev fejret med byens borgere på Schackenborg Slot med taler og lækker mad.
Til sidst gik vi sammen til Mindelunden, hvor flaget blev hejst af Susanne Linnet.
Flot at se at hele byen havde hejst flaget på denne flotte solskinsdag.

 

08.07.14

Sidste nyt fra projekt Blomstrende Landsby….
Projektgruppen har gennemgået spørgeskemaundersøgelsen fra Møgeltønders borgere i maj og der er kommet rigtig mange gode forslag til indsatser i byen. Gennemgående for besvarelserne var bekymringen for den tomme Vesterkro og pladsen, hvor den tidligere brandstation lå. Formanden for styregruppen, Susanne Linnet, har taget kontakt til Vesterkroens ejer omkring forholdene og der oplyses fra Stenbjerg Ejendomme v. Hella N.Petersen, at man ønsker kroen udlejet, så der atter kommer aktivitet i huset. Samtidig blev der lovet, at den  nuværende forpagter vil holde området pænt indtil en ny forpagter findes. Styregruppen er ved at være klar til at udarbejde en formel ansøgning til konceptet Blomstrende Landsby  og forventer en godkendelse til efteråret.

 

23.04.14

Blomstrende landsby

Bor du i Møgeltønder, og ser du gerne, at landsbyen kommer til at blomstre endnu mere? Så skulle du bruge nogle minutter på at besvare et spørgeskema, som en arbejdsgruppe i byen nu er klar med. Initiativet er et led i udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby, som Møgeltønder er med i, og arbejdsgruppen håber, at undersøgelsen kan give frisk inspiration og masser af spændende ideer til fortsat udvikling af Møgeltønder. Spørgeskemaet bliver husstandsomdelt omkring 1. maj og skal afleveres senest den 7. maj. Du kan også downloade skemaet her: http://bit.ly/1iJnSSw

08.11.13

Styregruppen for “Blomstrende Landsby” i Møgeltønder var den 6.11.13 til  sparringsmøde for alle landsbyer, som arbejder med niveau 1. Repræsentanter fra fem landsbyer havde tilmeldt sig. Ravsted i Åbenrå Kommune, Møgeltønder i Tønder Kommune, Ore og Krogsbølle sogn fra Nordfyns Kommune samt Falsters Hjerte fra Guldborgsund Kommune. 

Snakken gik livligt fra start til slut. Nogle sugede erfaringer til sig, andre delte gerne ud af deres viden. En lille opdatering er at finde på

Læs mere her http://blomstrendelandsby.dk/

 

 

Pressemeddelelse 21.10.13: 

Projekt Blomstrende Landsby i Møgeltønder:

Styregruppen omkring ovenstående projekt har på sit møde 8.10.13 konstitueret sig.

Formand :  Susanne Linnet

Næstformand: Freja T. Bossen

Sekretær:  Mette B. Nissen

 Øvrige medlemmer er:

 Gitte Clausen

 Jan Gloor

 Carsten Borg

 

Gruppens opgave er få landsbyen Møgeltønder optaget i konceptet Blomstrende Landsby i 2014.

De første opgaver er at få samlet oplysninger om beboersammensætning, erhverv og foreningsliv i sognet. 

En af vores målsætninger er at alle byens foreninger samarbejder om udviklingen af Møgeltønder by og sogn.

Vi vil udarbejde en masterplan for fremtidige ønsker til byfornyelse og indsatser i Møgeltønder for at få en sammenhængende by.

Den 6.november 2013 tager styregruppens medlemmer til netværksmøde sammen med andre ”Blomstrende Landsbyer” vi vil her få mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration til det videre arbejde.

Alle referater og andet materiale vedrørende styregruppens arbejde kan ses på www.moegeltoender-infoland.dk  

 

Formand Susanne Linnet udtaler: ” Jeg glæder mig over gruppens engagement og iderigdom og ser frem til det målrettede arbejde gruppen er i gang med, sammen med Tønder Kommune.”

 For yderligere information kan kontaktes:

Susanne Linnet Tlf. 40400731 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *