Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Sommersjov i Møgeltønder

 SJOV for hele familien v/Møgeltønder Forsamlingshus

Søndag den 11. juni 2017 kl. 14.00

Kom og vær med til at støtte op omkring forsamlingshuset.

 Kl. 14.00 Åbning/velkomst  ved slotsforvalter Jan Leisborch
Aflevering af kage til kagedyst: lagkage/tørkage
Dommere: ALLE – bedøm kager med karaktér.
Kl. 14.30 Cykelringridning for børn
Kl. 15.30 Havetraktor-ringridning Startgebyr: kr. 50,00
Kl. 16.30 Veterantraktor-ringridning Startgebyr: kr. 50,00
Kl. 17.30 Uddeling af præmier i alle kategorier

Der vil hele eftermiddagen være kaffebord
med forskelligt hjemmebag
Voksne kr. 40,00 / Børn kr. 25,00
Salg af grillpølser, øl og vand

30.000 kr. til Møgeltønder Forsamlingshus

Jydske Vestkysten den 6.4.17:
TØNDER: Der var verbal anerkendelse og kontant opbakning til flere lokale projekter, da Sydbank Tønder holdt forårets aktionærmøde. 600 var mødt op i Tønderhal og klappede, da filialdirektør Karin Holdt overrakte donationer og priser til lokale ildsjæle.

“Aftenens tredje fond-donation gik til Møgeltønder Forsamlingshus, også kaldet Møgeltønderhus. Husets formand, Christian Clausen, modtog 30.000 kroner til modernisering af husets køkken”.

” Møgeltønderhus er bygget i 1907 og et af landets ældste forsamlingshuse. Det benyttes flittigt af byens foreninger, og der holdes cirka 120 arrangementer årligt, sagde Karin Holdt inden de 30.000 kroner skiftede hænder”.

 

 

Generalforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

Møgeltønder Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling
tirsdag d. 28. februar  2017  kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Velkomst
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4.   Behandling af indkomne forslag
(sendes til   formanden senest 7 dage før )
5.   Orientering om bestyrelsens budget
6.   Fastsættelse af evt. årskontingent
7.   Valg til bestyrelsen:
På valg er:  Jens Hansen Modtager genvalg
Mette Nissen Modtager genvalg
Chr. Clausen Modtager genvalg
8.   Valg suppleanter:
På valg er:  Jens Nissen Modtager genvalg
9.    Valg af 2 revisorer:
På valg er: Ingerlise Eskildsen Modtager ikke genvalg
Peter Ludvigsen Modtager genvalg
10.  Valg af revisorsuppleant:
På valg er:  Flemming Olesen Modtager genvalg
11.   Eventuelt

Efter generalforsamlingen:  Kaffe  – Møgeltønderhus er vært.

Velmødt – Bestyrelsen

Afstemningsfest i Møgeltønder

Mette Bock er desværre forhindret i at komme til vores afstemningsfest,  men vi har i stedet fornøjelsen af, at medlem af Folketinget og forhenværende minister Eva Kjer Hansen gerne vil komme i stedet for.

Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 19.30

Foredrag v/ medlem af Folketinget – Fhv. minister

                                                                         Eva Kjer Hansen
Program:

Kl. 19.30 Fane indmarch

Velkomst / fællessang

Kl. 19.45 Foredrag v/ Eva Kjer Hansen.

Kl. 20.30 Fællessang / klavermedley v/ René Jeggesen

Kl. 20.50 Kaffebord

Kl. 21.15 Spørgsmål fra salen, samt et spørgepanel:
Inger Lis Andresen , Lisa Olesen og Britta La Cour Pedersen.

Kl. 21.50 Fællessang / Afslutning / faneudmarch

ALLE ER VELKOMMEN

Entre / kaffe / kager kr. 100,-