Generalforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

Møgeltønder Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling
tirsdag d. 28. februar  2017  kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Velkomst
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4.   Behandling af indkomne forslag
(sendes til   formanden senest 7 dage før )
5.   Orientering om bestyrelsens budget
6.   Fastsættelse af evt. årskontingent
7.   Valg til bestyrelsen:
På valg er:  Jens Hansen Modtager genvalg
Mette Nissen Modtager genvalg
Chr. Clausen Modtager genvalg
8.   Valg suppleanter:
På valg er:  Jens Nissen Modtager genvalg
9.    Valg af 2 revisorer:
På valg er: Ingerlise Eskildsen Modtager ikke genvalg
Peter Ludvigsen Modtager genvalg
10.  Valg af revisorsuppleant:
På valg er:  Flemming Olesen Modtager genvalg
11.   Eventuelt

Efter generalforsamlingen:  Kaffe  – Møgeltønderhus er vært.

Velmødt – Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *