Forfatterarkiv: Mette Boje Nissen

Siegfried Matlok i Møgeltønder

Billeder fra en meget spændende og underholdende afstemningsfest/aften den 12. februar i Møgeltønder Forsamlingshus med Siegfried Matlok, som fortalte  om tiden efter genforeningen 1920 og op til i dag.

Aftenen blev indledt med faneindmarch, herefter musikmedley og fællessang med Uffe Bjerre og Else Valeur og ikke mindst Monas dejlige kaffebord med gl.dags æblekage og chokoladekage.

Der var både spørgsmål fra salen og spørgepanelet med Britta La Cour Petersen og Hanne Boldt.

Afstemningsfest i Møgeltønder Forsamlingshus

mandag den 12. februar 2018 kl. 19.30

Foredrag ved tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger Siegfried Matlok.

Program:
Kl. 19.30 Faneindmarch, Velkomst /fællessang
Kl. 19.45 Foredrag ved Siegfried Matlok
Kl. 20.30 Musikmedley på klaver og violin v/Else Valeur og Uffe Bjerre
Kl. 20.50 Kaffebord / Fællessang
Kl. 21.10 Spørgsmål fra salen, samt et spørgepanel: Britta la Cour Petersen, Lisa Olesen og Hanne Boldt
Kl. 21.50 Afslutning / fællessang / Faneudmarch

ALLE ER VELKOMMEN
Entré/kaffe/kage: kr. 100,00

Bestyrelsen

Lokalt vælgermøde – Møgeltønder

LOKALT
VÆLGERMØDE – Møgeltønder Forsamlingshus

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18.00

Kl. 18.00 Valgflæsk med persillesauce
Kl. 19.00 Præsentation og oplæg ved kandidaterne
Kl. 20.00 Spørgsmål fra salen/debat
Kl. 21.30 Afslutning

Kandidater:
Jens Nissen Socialdemokratiet,  Niels Jørgen Hattens Dansk Folkeparti
Mette Nielsen Socialdemokratiet,  Lise Lotte Petersen Enhedslisten
Susanne Linnet Venstre,  Holger Petersen Enhedslisten

Ordstyrer:
Formand for Menighedsrådet Hanne Boldt

Af hensyn til maden er der tilmelding til:
Christian Clausen, tlf. 20 49 14 87 / mail: hccl@mail.dk

Sommersjov i Møgeltønder

 SJOV for hele familien v/Møgeltønder Forsamlingshus

Søndag den 11. juni 2017 kl. 14.00

Kom og vær med til at støtte op omkring forsamlingshuset.

 Kl. 14.00 Åbning/velkomst  ved slotsforvalter Jan Leisborch
Aflevering af kage til kagedyst: lagkage/tørkage
Dommere: ALLE – bedøm kager med karaktér.
Kl. 14.30 Cykelringridning for børn
Kl. 15.30 Havetraktor-ringridning Startgebyr: kr. 50,00
Kl. 16.30 Veterantraktor-ringridning Startgebyr: kr. 50,00
Kl. 17.30 Uddeling af præmier i alle kategorier

Der vil hele eftermiddagen være kaffebord
med forskelligt hjemmebag
Voksne kr. 40,00 / Børn kr. 25,00
Salg af grillpølser, øl og vand

30.000 kr. til Møgeltønder Forsamlingshus

Jydske Vestkysten den 6.4.17:
TØNDER: Der var verbal anerkendelse og kontant opbakning til flere lokale projekter, da Sydbank Tønder holdt forårets aktionærmøde. 600 var mødt op i Tønderhal og klappede, da filialdirektør Karin Holdt overrakte donationer og priser til lokale ildsjæle.

“Aftenens tredje fond-donation gik til Møgeltønder Forsamlingshus, også kaldet Møgeltønderhus. Husets formand, Christian Clausen, modtog 30.000 kroner til modernisering af husets køkken”.

” Møgeltønderhus er bygget i 1907 og et af landets ældste forsamlingshuse. Det benyttes flittigt af byens foreninger, og der holdes cirka 120 arrangementer årligt, sagde Karin Holdt inden de 30.000 kroner skiftede hænder”.

 

 

Generalforsamling i Møgeltønder Forsamlingshus

Møgeltønder Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling
tirsdag d. 28. februar  2017  kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Velkomst
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4.   Behandling af indkomne forslag
(sendes til   formanden senest 7 dage før )
5.   Orientering om bestyrelsens budget
6.   Fastsættelse af evt. årskontingent
7.   Valg til bestyrelsen:
På valg er:  Jens Hansen Modtager genvalg
Mette Nissen Modtager genvalg
Chr. Clausen Modtager genvalg
8.   Valg suppleanter:
På valg er:  Jens Nissen Modtager genvalg
9.    Valg af 2 revisorer:
På valg er: Ingerlise Eskildsen Modtager ikke genvalg
Peter Ludvigsen Modtager genvalg
10.  Valg af revisorsuppleant:
På valg er:  Flemming Olesen Modtager genvalg
11.   Eventuelt

Efter generalforsamlingen:  Kaffe  – Møgeltønderhus er vært.

Velmødt – Bestyrelsen